Historie

Nejprve se podíváme na něco z historie běhání na Slapech:

Slapská kornika 1. 5. 1950: V rámci mírových oslav byl i u nás proveden „běh vítězství“ přes obec až k lipám u Přestavlk. Zúčastnili se aktivně sokolové, mládež a vojáci.

Slapská kronika 25. 10. 1950: Tento den odpoledne vyběhla od zámku dílčí štafeta s červenou stuhou k budově MNV na konci obce, odkud pak pokračovali cyklisté ČSM, kteří předali štafetu Štěchovickým. Byl to běh Velké říjnové revoluce – štafeta do SSSR.

Slapská kronika 1962: V březnu opět v rámci SHM (sport. her mládeže) byl pořádán jako loni přespolní běh MF (mladé fronty) za účasti čtyřiceti závodníků.

Jak vidno, nebyl běh Slapským občanům cizí ani v dřívějších dobách. Nová kapitola se pak začala psát v roce 2018 kdy jsme poprvé uspořádali Májový běh.

Zápisy jednotlivých ročníků